icon2x v3 Mongolian spell checking dictionary

last edited: 2023-05-02

Rating:

Энэ удаагийн шинэчлэлээр хуучин үгийн сангаа цоо шинээр зохион байгуулж, 36 мянга орчим, тэдгээрийн хувилал болох 200 сая гаруй үгийн санг бэлтгэлээ. Энэхүү тольд "Монгол үсгийн дүрмийн толь" болон "Монгол хэлний зөв бичих дүрмийн жур

pasted image 0

Description

Туршилтын хувилбар болох ойролцоогоор 2 сая үгийн сантай толио гаргаснаас хойш даруй 13 жил өнгөрчээ. Энэ удаагийн шинэчлэлээр хуучин үгийн сангаа цоо шинээр зохион байгуулж, 36 мянга орчим, тэдгээрийн хувилал болох 200 сая гаруй үгийн санг бэлтгэлээ.

Энэхүү толийн онцлог гэвэл эрдэмтэн Ц. Дамдинсүрэн нарын 'Монгол үсгийн дүрмийн толь', 'Монгол хэлний хадмал толь', 'Монгол хэлний их тайлбар толь' болон 'Монгол хэлний зөв бичих дүрмийн журамласан толь' зэрэг бүтээлүүдийг тусгасан болно.

Өөрчлөн тараахыг хориглоно. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.

---

Copyright 2020-present, Batmunkh Dorjgotov <bataak at gmail tseg com>

This work may be distributed and/or modified under the
conditions of the LaTeX Project Public License, either version 1.3
of this license or (at your option) any later version.
The latest version of this license is in
http://www.latex-project.org/lppl.txt
and version 1.3 or later is part of all distributions of LaTeX
version 2005/12/01 or later.

This work has the LPPL maintenance status maintained.

The Current Maintainer of this work is Batmunkh Dorjgotov.

This work consists of the files mn_MN.aff, mn_MN.dic, dict-mn.xpi and README_mn_MN.txt
and the derived file hyph_mn_MN.dic from mnhyphn.tex.

Homepage: https://zuv.bichig.dev

Repository: https://github.com/bataak/dict-mn

Release List

 • Release Description Compatibility Operating Systems License Release notes  
 • 2023.05.01 6.0 Linux, Windows, macOS

  Алдаатай бичигдсэн үгийн зөв оноолтыг сайжруулж, цөөн тооны оноосон нэр нэмж, зарим үйл үгийн хувьд зохих төрлийн эгшиг дагуулах үеийн алдааг засав. Жишээлбэл, гилжисхийхөд биш гилжисхийхэд; егөгдөсхийхөд биш егөгдөсхийхэд, логарифмчлогдуулох биш логарифмчлогдуулах

  Түүнчлэн сүржигнэл хэмээх үгийн хувьд үйл үгийн залгавар залгасан байсныг нэр үг болгон засав.

  Хэд хэдэн эр эгшиг бүхий зарим гадаад үгнээс үүссэн үйл үгийн хувьд үйл үгийн зарим нөхцөл буруу залгагдаж байсныг засав. Жишээлбэл: логарифмчлогдуулох биш логарифмчлогдуулах

  Download
 • 2023.03.17 6.0 Linux, Windows, macOS

  Мэргэжлийн цөөн үг хэллэг нэмж, нөхцөлд засвар хийж, цөөн хэдэн үгийн хувиллыг засав:
  - татавхийзна биш татавхийзнэ
  - мэдэмхийрэх биш мэдэмгийрхэх

  Download
 • 2023.01.28 6.0 Linux, Windows, macOS

  Физикийн цөөн нэр томьёо нэмж, зарим химийн элементийн нэрсийн хувилалд засвар хийв.

  Download
 • 2022.12.27 6.0 Linux, Windows, macOS

  Мэргэжлийн гадаад үг хэллэг нэмэв. Цөөн үгэнд засвар хийв:
  соронз гэсэн үгийг хасав, соронзонгийн биш соронзны, автобуснаас биш автобусноос учир нь -бус нь дагавар. неолитээр биш неолитоор учир нь -лит нь дагавар болно.

  Download
 • 2022.12.22 6.0 Linux, Windows, macOS

  Газарзүйн холбогдолтой цөөн үг хэллэг нэмэв.

  Download
 • 2022.12.19 6.0 Linux, Windows, macOS

  Цөөн үгийг засав: ирүүлч биш эрүүлч, нойрхой биш ноорхой, түчигнэ биш түжгэнэх; мөн шинэ үг нэмэв.

  Download
 • 2022.12.04 6.0 Linux, Windows, macOS

  Цөөн үг нэмж, урт эгшгээр төгссөн зарим үгийн хувилалд засвар хийв: сүрьеээ биш сүрьеэгээ

  Download
 • 2022.11.27 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмж, цөөн үгэнд засвар хийв

  Download
 • 2022.11.23 6.0 Linux, Windows, macOS

  Алдаатай үгийн зөв хувиллыг санал болгох хувиллыг сайжруулав: архитектор -> архитектурч, ажилбал -> ажиллавал, хайчиллавал -> хайчилбал

  Түүнчлэн нөхцөлд засвар хийв: Сонгиногийн биш Сонгинын, Бөртэчиногийн биш Бөртэчинын.

  Цөөн үгэнд засвар хийв: зүрж гэсэн үгийн хасав.

  Download
 • 2022.09.03 6.0 Linux, Windows, macOS

  Тайбэй хэмээх үгийн хувилалд засвар хийв

  Download
 • 2022.07.28 6.0 Linux, Windows, macOS

  Нийт хувилсан үгийн тоо 1.8 тэрбум болов.

  - -нгуй/нгүй дагавар нэмэв.
  - Оноосон нэр нэмэв.
  - Тийн ялгалын үгүйсгэлийн хэлбэрийг буцаан гүйцээж нэмэв.
  - Зарим цөөн тооны үгийн хувилалд засвар хийв.
  - Буруу бичигдсэн үгийн зөв хувиллын оновчлолыг сайжруулав.

  Download
 • 2022.05.24 6.0 Linux, Windows, macOS

  Нэр үгийн нөхцөл нэмж, тэмдэг нэрийн хувилалд засвар хийв.
  -яа, еө, еэ; гуриа гуриаараа биш гуриагаараа болов

  Download
 • 2022.05.13 6.0 Linux, Windows, macOS

  Эгшиг үсгээр төгссөн гадаад үгийн хувилалд засвар хийв.

  Download
 • 2022.05.12 6.0 Linux, Windows, macOS

  Цөөн үг хасаж, -и төгсгөлтэй зарим гадаад үгийн хувилалд засвар хийж, үйл үгийн хувилалд -лцалд нөхцөл нэмж, -гүйсэн, -тэйсэн нөхцөлийг хасаж, нэр үгийн хувилалд засвар хийв. Жишээлбэл: зөөлрүүлэх үүргээр ороогүй -и төгсгөлтэй үгсийн хувьд: Кошийн биш Кошигийн, Карнегийн биш Карнегигийн болгов. Түүнчлэн, сэдвээрх, хэлээрх, асуудлаарх, чиглэлээрх; хоёулан, ганцааран, гурвуулан зэрэг үгсийг хасав.

  Download
 • 2022.04.25 6.0 Linux, Windows, macOS

  Зарим үгийн бичлэгийг засаж, анагаахын салбарын цөөн үг нэмэв: бэгнэ гэдгийг бигнэ, хеликобактер гэдгийг хеликобактери болгов.

  Download
 • 2022.04.14 Зарим гадаад үгийн бичлэгийг засаж, шинэ үг нэмэв 6.0 Linux, Windows, macOS

  Оросоор г үсгээр эхлэн бичигддэг ч латинаар h үсгээр эхлэн
  бичигддэг үгсийн бичлэгийг х болгов. Жишээлбэл, Гейне--Хейне,
  Герц--Херц, Гималай--Хималай гэх мэт.

  Download
 • 2022.04.01 6.0 Linux, Windows, macOS

  Цөөн үгийн бичлэгийг өөрчилж, шинэ үг нэмж, нөхцөлд засвар хийв

  Download
 • 2022.03.06 6.0 Linux, Windows, macOS
  • Үйл үгээс үүссэн нэр үгүүдэд олон тооны нөхцөл нэмэв. Жишээлбэл: боловсруул гэсэн үгээс боловсруулагчид, боловсруулагчууд гэж үүсэх бөгөөд эхний үг нь хүнийг заасан нэр, удаах үг нь эд зүйлийн хийсвэр нэр болно.
  • Зарим -н төгсгөлтэй цөөвтөр оноосон нэрийн хувиллын засвар
  Download
 • 2022.03.04 6.0 Linux, Windows, macOS

  Зарим -р төгсгөлтэй гадаад үгийн өгөх оршихын тийн ялгалын хувилалд засвар хийж -т нөхцөл авдаг болов

  Download
 • 2022.02.24 6.0 Linux, Windows, macOS

  Зарим дүрэм бус хувиралтай үгсийг буцаан нэмэв: түүхэнд, хариуд

  Download
 • 2022.02.21 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмж, цөөн үгэнд засвар хийн, нөхцөлд (sfx, rep) засвар хийв

  Download
 • 2022.02.15 6.0 Linux, Windows, macOS

  Цөөн үг нэмж, гадаад үгийн хувилалд засвар хийж, -гүйхэн нөхцөл нэмэв

  Нэр үгийн нөхцөлд нэмэлт хийв. Жишээлбэл: какаоны, какаонаас

  Download
 • 2022.02.12 6.0 Linux, Windows, macOS

  Цөөн хэдэн үйл үгэнд бусдаар үйлдүүлэх хэвийн нөхцөл нэмэв

  Download
 • 2022.02.11 6.0 Linux, Windows, macOS

  Цөөн үг нэмж, гадаад үгэнд нэр үг үүсгэх дагавар залгаж бүтсэн үгийн засвар хийв

  Download
 • 2022.02.08 6.0 Linux, Windows, macOS

  Гадаад үгийн засвар болон нэмэлт

  Download
 • 2022.02.06 6.0 Linux, Windows, macOS

  -хуй/хүй төгсгөлт нэр үгэнд -тай/гүй нөхцөлийг нэмэв

  Download
 • 2022.02.05 6.0 Linux, Windows, macOS

  Цөөн үг нэмж, зөв үг санал болгох хувилбарыг сайжруулж, зарим үгийн хувилалд засвар хийв

  Download
 • 2022.01.28 6.0 Linux, Windows, macOS
  • Зөв үг санал болгох аргачлалыг сайжруулж, цөөн хэдэн үг нэмэв
  • Монгол үсгийн дүрмийн § 49 зүйлийн гажилт 3-ын дагуу гадаад үгийн б, п, ф, в төгсгөлтэй үгүүдийн өгөх
   оршихын тийн ялгалд -т нөхцөл залгана
 • 2022.01.18 6.0 Linux, Windows, macOS

  Цөөн үг нэмж, зарим үгийн хувилалд засвар хийв

  Download
 • 2022.01.07 6.0 Linux, Windows, macOS

  Цөөн үг нэмж, зарим үгийн хувилалд засвар хийв

  Download
 • 2022.01.04 6.0 Linux, Windows, macOS

  Зарим нөхцөлд засвар хийж, цөөн хэдэн үг нэмэв

  Download
 • 2021.12.26 Шинэ үг нэмж, зарим үгэнд засвар хийв. 6.0 Linux, Windows, macOS
  - Мэргэжлийн гадаад үг хэллэг нэмэв: Байгалийн шинжлэх ухаан, нийгмийн
  шинжлэх ухаан.
  - буйл бүйл, буйлс бүйлс, гоолиг гуалаг, царвуу сарвуу, яахан яахин,
  хөвгүүн хөвүүн, уйгур уйгар, өштөн өстөн, толины толийн, илаар илаарь,
  саймшир саймсар, енгэнэ енгинэ, шидмэс шидэмс гэсэн хоёр янз байсныг
  цэгцлэв.
  - N3 нөхцөлд -п төгсгөлтэй үгийн -эд залгаврыг засав.
  Зорихын тийн ялгал, болон далимдахын тийн ялгалын нөхцөлийг нэмэв.
  - хөр гэсэн үйл үг хөрж гэж хувирч байсныг -ч болгож засав.
  - сантиметр гэсэн үгийн хувиллыг засав.
  Download
 • 2021.11.12 6.0 Linux, Windows, macOS

  Үйл үгийн үйлт нэрийн өнгөрөн үргэлжилж байгаа цагийн нөхцөл нэмэв

  Download
 • 2021.11.06 6.0 Linux, Windows, macOS

  Нэр үгийн сангаа өргөтгөж, цөөн хэдэн үгийн бичлэгт засвар хийв

  Download
 • 2021.10.27 6.0 Linux, Windows, macOS

  Зарим СД орсон үгсийг засаж СТ болгов: эрсдэл->эрстэл, хомсдол->хомстол

  Download
 • 2021.10.26 6.0 Linux, Windows, macOS

  Үйл үг нэмж, хамаатуулах нөхцөлийг шинээр бүлэглэж, цөөн хэдэн үгийн хувилалд засвар хийлээ

  Download
 • 2021.10.20 6.0 Linux, Windows, macOS

  Математикийн цөөн хэдэн үг нэмэв

  Download
 • 2021.07.20 6.0 Linux, Windows, macOS

  Цөөн үг нэмж, зарим төрлийн үгийн хувилалын олон тооны нөхцөлд засвар хийв

  Download
 • 2021.06.26 6.0 Linux, Windows, macOS

  Зарим үгийн хувилалд засвар хийж, шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.06.22 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.06.15 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмж, цөөн үгийн хувилалд засвар хийв

  Download
 • 2021.06.02 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэж, үйл үгийн нөхцөлд засвар хийв

  Download
 • 2021.05.29 6.0 Linux, Windows, macOS

  Цөөн хэдэн үг хасав

  Download
 • 2021.05.27 6.0 Linux, Windows, macOS

  2000 орчим шинэ үг нэмж, цөөн хэдэн үгийг засаж, хувилалд засвар хийлээ

  Download
 • 2021.04.27 6.0 Linux, Windows, macOS

  Математикийн цөөн үг нэмэв

  Download
 • 2021.04.27 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.04.26 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.04.24 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.04.22 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.04.20 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.04.19 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.04.18 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.04.18 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.04.17 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.04.16 6.0 Linux, Windows, macOS

  Хувилал дахь жижиг засвар

  Download
 • 2021.04.15 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.04.15 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмж, 448 мянган үүсмэл үндэс, 400 сая хувилалтай болов

  Download
 • 2021.04.13 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмж, зарим үгийн хувилалд засвар хийв

  Download
 • 2021.04.12 6.0 Linux, Windows, macOS

  Гадаад шинэ үг нэмж, цөөн үгийн хувилалд засвар хийв

  Download
 • 2021.04.04 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.04.03 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.03.31 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.03.28 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.03.26 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.03.22 6.0 Linux, Windows, macOS

  Зарим үгийн өгөх оршихын тийн ялгалын хувиллын алдааг засав

  Download
 • 2021.03.20 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмж, үгийн хувилалд засвар хийв

  Download
 • 2021.03.19 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.03.17 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмж, зарим үгийн хувилалд засвар хийв

  Download
 • 2021.03.14 6.0 Linux, Windows, macOS

  Зарим үгийн хувилалд засвар хийв

  Download
 • 2021.03.12 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмж, зарим үгийн хувилалд засвар хийв

  Download
 • 2021.03.11 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмж, зарим гадаад үгийн хувиллыг засав

  Download
 • 2021.03.08 6.0 Linux, Windows, macOS

  Цөөн хэдэн үг нэмэв

  Download
 • 2021.03.07 6.0 Linux, Windows, macOS

  Санал болгох үгийн хувилбарыг сайжруулав

  Download
 • 2021.03.06 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Хүний нэрс нэмэв

  Download
 • 2021.03.05 6.0 Linux, Windows, macOS

  Оноосон нэрс нэмэв

  Download
 • 2021.03.01 6.0 Linux, Windows, macOS

  Зарим үгийн бичлэгийг буцааж өөрчлөв: будил -> будли, дугариг -> дугараг, цагариг -> цагираг, бэлгэд -> бэлэгд, билиг -> билэг

  Download
 • 2021.02.27 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмж, зарим үгийн бичлэгт засвар хийв: зовуурь -> зовуур, зовуурил -> зовуурла

  Download
 • 2021.02.18 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.02.17 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.02.17 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.02.16 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.02.14 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.02.13 6.0 Linux, Windows, macOS

  Гадаад оноосон нэрийн хувилалд засвар хийв

  Download
 • 2021.02.13 6.0 Linux, Windows, macOS

  вр төгсгөлтэй оноосон нэрийн өгөх оршихын тийн ялгалын хувилалд засвар хийв

  Download
 • 2021.02.12 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.02.11 6.0 Linux, Windows, macOS

  Өгөх оршихын тийн ялгалын хувилалд засвар хийж, цөөн хэдэн үг нэмэв

  Download
 • 2021.02.10 6.0 Linux, Windows, macOS

  Зарим эм үгийн төрөл таних алгоримтыг засварлаж, тэдгээр үгийн хувиллыг засав

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.02.10 6.0 Linux, Windows, macOS

  Гадаад үгсэд холбогдох заахын тийн ялгалын нөхцөлд засвар хийв

  Download
 • 2021.02.09 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмж, цөөн үгийн хувиллыг засав

  Download
 • 2021.02.07 6.0 Linux, Windows, macOS

  'еи' эгшгээр бүтсэн үгсийн 'өэ' төрлийг ангилах алгоритмыг сайжруулж, зарим холбогдох гадаад үгсийн залгаврыг засав

  Download
 • 2021.02.06 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмж, зарим үгийн алдаатай бичлэг болон хувиллыг засав

  Download
 • 2021.02.02 6.0 Linux, Windows, macOS

  Үйл үгийн нөхцөлд нэмэлт засвар хийж, -хан нөхцөл нэмэв. Нэр үгийн олон тооны нөхцөлд засвар хийж, цөөн хэдэн шинэ үг нэмэв

  -в,р төгсгөлтэй үгсийн өгөх оршихын тийн ялгалын хувилалд засвар хийв

  Цөөвтөр шинэ үг нэмж, зөв үгийн сонголтыг сайжруулав

  Download
 • 2021.01.29 6.0 Linux, Windows, macOS

  Холбох нөхцөлд засвар хийж, шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.01.25 6.0 Linux, Windows, macOS

  Холбох нөхцөлд засвар хийж, цөөн үг нэмэв

  Download
 • 2021.01.23 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмж, холбох нөхцөлд засвар хийн сайжруулав.

  Download
 • 2021.01.19 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмж, цөөвтөр үгийн хувилалд засвар, үйл үгийн нөхцөлд сайжруулалт тус тус хийв

  Download
 • 2021.01.15 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмж, сайжруулалт хийв

  Download
 • 2021.01.08 6.0 Linux, Windows, macOS

  Гадаад ерийн нэрийн хамаатуулах нөхцөлийн хувилалд засвар хийж, үгийн санд цөөн хэдэн үг нэмэв

  Download
 • 2020.12.31 6.0 Linux, Windows, macOS

  Цөөн хэдэн үг нэмэв

  Download
 • 2020.12.30 6.0 Linux, Windows, macOS

  Үйл үгээс нэр үг үүсгэх -лт дагавар болон -тайяа нөхцөл нэмэв. -гүйт/гүйд дагавартай үгсийг цэгцэлж -гүйт дагаврыг хасав. Бусад алдаатай хувиллыг засав

  Download
 • 2020.12.25 6.0 Linux, Windows, macOS

  Хэмжих нэгжүүд болон гадаад оноосон нэрүүд нэмэгдэж, үгийн санал болгох хувилбарыг сайжруулав

  Download
 • 2020.12.22 6.0 Linux, Windows, macOS

  Зарим оноосон нэрсэд олон тооны нөхцөл нэмж залгав. Түүнчлэн алдаатай үгийн зөв бичлэгийн оноолтыг сайжруулав.

  Download
 • 2020.12.12 6.0 Linux, Windows, macOS

  Update on dictionary and affix files; and fix bugs

  Download
 • 2020.12.11 6.0 Linux, Windows, macOS

  Bug fixes

  Download
 • 2020.12.07 6.0 Linux, Windows, macOS

  Зарим алдаатай үгийг хасав: нухшил, тохшил; зарим математикийн холбогдолтой нэр, оноосон нэрийг нэмэв

  Download
 • 2020.11.24 6.0 Linux, Windows, macOS

  36 мянга орчим, тэдгээрийн хувилал болох 200 сая гаруй үгийн санг бэлтгэлээ

  Download
 • 2014.04.24 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмж, цөөн үг хасав

  Download

Other Extensions

Mongolian spell checking dictionary

Энэ удаагийн шинэчлэлээр хуучин үгийн сангаа цоо шинээр зохион байгуулж, 36 мянга орчим, тэдгээрийн хувилал болох 200 сая гаруй үгийн санг бэлтгэлээ. Энэхүү тольд "Монгол үсгийн дүрмийн толь" болон "Монгол хэлний зөв бичих дүрмийн жур

507 downloads

05-2023

Feedback

Post your review

You cannot post reviews until you have logged in. Login Here.

Reviews

 • bold 30 de nov. de 2020 22:38 (3 years ago)

  Баярлалаа

RSS feed for reviews on this page | RSS feed for all reviews