Magyar mondatellenőrző - 1.4

Improved rules and descriptions (using new FullCommentURL feature of LibreOffice 3.5)

Release Details

1.4.3-as változat: - rövidebb magyarázat a „több mint” esetén + URL - "-szám" alakoknál (bekezdés vagy cella elején lévő, kiskötőjellel kezdődő, vagyis mínusz számoknál) nem feltételez javítandó kötőjeles felsorolást, csak betűk esetén) 1.4.2-es változat: - beállítások csak a kiterjesztéskezelőben hozzáférhetők ideiglenesen - webes bővebb magyarázatok támogatása (FullCommentURL) a LibO 3.5-ben, pl. Fertő-tavi -> AkH. a Wikipédiában. - új opciók: - nagy kezdőbetű: mondatok kis kezdőbetűjének keresése - zárójelpárok és idézőjelek ellenőrzése - nem elválasztott szavak elválasztását kínálja fel (pl. megint -> me-gint, meg-int) - új szabályok: - időről-időre, egytől-egyig -> időről időre, egytől egyig - földrajzi nevek (Dél-Ázsiai -> Dél-ázsiai, Árpád-híd -> Árpád híd stb.) - 1-e -> 1-je - egyel kevesebb/több -> eggyel - előre hátra -> előre-hátra - ex-alelnök -> exalelnök stb. - "kell hogy" esetén nem erőlteti az esetenként hibás vesszőt - javított szabályok: - a/az névelőt csak a helyesírási szótárban meglévő szavak előtt ellenőriz - új licenc: MPL/GPL/LGPL

License(s)

MPL-v1.1 (Mozilla Public License Version 1.1), GNU-GPL-v2 (GNU General Public License Version 2), LGPL-v2.1 (GNU Lesser General Public License Version 2.1),

Compatibility

LibreOffice 3.3, LibreOffice 3.4, LibreOffice 3.5,

Changelog

Available Downloads

Legal Disclaimer and Limitations for Downloads

The Document Foundation has not reviewed, and cannot review, all of the material, including computer software, available on or by means of The Document Foundation's
websites, and cannot therefore be responsible for that material's content, use or effects. By operating its websites, The Document Foundation does not represent or imply that it endorses the material there available, or that it believes such material to be accurate, useful or nonharmful. You are responsible for taking precautions as necessary to protect yourself and your computer systems from viruses, worms, Trojan horses and other harmful or destructive content. The Document Foundation's websites may contain content that is offensive, indecent or otherwise objectionable, as well as content containing technical inaccuracies, typographical mistakes and other errors. The Document Foundation's websites may also contain material that violates the privacy or publicity rights, or infringes the proprietary rights, of third parties, or the downloading, copying or use of which is subject to additional terms and conditions, stated or unstated. The Document Foundation disclaims any responsibility for any harm resulting from the use by The Document Foundation's visitors of The Document Foundation's websites, or from any downloading by those visitors of content available on or by means of The Document Foundation's websites.

Changes

Content contained on The Document Foundation's websites, including these Legal Disclaimers and Limitations, may be changed at the sole discretion of The Document Foundation and without notice. You are bound by any such updates or changes, and so should periodically review these Legal Disclaimers and Limitations.

If you believe any file is present on the site contrary to any TDF rule or applicable law, please supply full details to info@documentfoundation.org for impartial consideration.