stavekontrolden danish dictionary Stavekontrolden - Danish Spellchecker

Spellcheck, thesaurus and hyphenation dictionaries for Danish / Stavekontrol- , synonym- og orddelingsordbøger for dansk.

Dictionary
Download latest

latest release: 2024-03-21 16:02:42

Description

[DA]

Denne udvidelse er stillet tilrådighed af Foreningen for Frit Tilgængelige Sprogværktøjer. Danske ordbog Stavekontrolden til stavekontrol, baseret på ord fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (www.dsl.dk) og brugerbidrag. Dansk synonymordbog (tesaurus) baseret på ord fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet. Orddelingsordbog baseret på TeX orddelingstabeller.

[EN]

This extension is provided by Foreningen for Frit Tilgængelige Sprogværktøjer (The Association for Free Available Linguistic tools) This dictionary is based on data from Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (The Danish Society for Language and Literature), http://www.dsl.dk. Danish thesaurus based on data from Det Danske Sprog- og Litteraturselskab and Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet Hyphenation dictionary Based on the TeX hyphenation tables.

Homepage: https://www.stavekontrolden.dk

Release List

Release Description Compatibility Operating Systems License Release notes   2.8 Stavekontrolden version 2.8 - 2023-09-05 3.3 Linux, Windows, macOS LGPL

Synonymordbogen er støvet lidt af, specielt på rettelse af ord, som skal have stort begyndelsesbogstav. Ordbogen til stavekontrol indeholder nu nogle tusind latinske navne på dyr og planter, herunder alle fra synonymordbogen. Desuden genkendes hovedparten af lægemidler fra medicin.dk nu ved stavekontrol.

Download 2.7 Stavekontrolden version 2.7 - 2022-06-03 3.3 Linux, Windows, macOS LGPL

Mange nye ord fra Den Danske Ordbogs lister over nytilkomne ord er kommet med i Stavekontrolden. Samlet 16-17.000 nye ord, herunder mange nye navne. En mængde ord har fået tilføjet fugeelement, så den kan indgå i ord-sammensætninger.

Download 2.6 3.3 Linux, Windows, macOS LGPL

Mange ord relateret til lægestudiet (specielt anatomi og fysiologi), kemi og teologi er kommet med i ordbogen. Hertil en stribe "almindelige" nye ord fra et corona-præget år. Præfikser kan nu skrives både med og uden bindestreg, f.eks. kan præfiks "sub-" sammensættes både som "subgruppe" og "sub-gruppe".

Download 2.5 3.3 Linux, Windows, macOS MPL

Stavekontrolden udvikles nu i et nyudviklet system. I den forbindelse er der sket en lang række forbedringer af både ordopmærkningerne (affix) og der er tilføjet mange nye ord inden for en lang række områder.

Download 2.4 Stavekontrolden version 2.4 - 2018-04-15 3.3 Linux, Windows, macOS MPL

Ordsammensætninger har været i højsædet med 2 strukturelle rettelser og en masse opmærkninger.

Der har også været en del opmærksomhed på adjektiver.

Selvom det overhovedet ikke har været et fokuspunkt, så er forskellen mellem ord der er i synonymordbogen, som stavekontrollen ikke kender, reduceret med over 500 ord.

Download 2.3 Stavekontrolden version 2.3 - 2015-11-15 3.3 MPL Primær fokus i denne version har været ny stavepraksis introduceret i Retskrivningsordbogen af 2012, for ord der ender på el. Eks. Budcykel, hvor formen budcykelen ikke længere er tilladt. Supporten for genitiv med es er droppet. Kvalitetssikringen er fortsat, hvilket stadig betyder mange rettelser. Synonymordbogen er opdateret, og der er fjernet en del apostroffer fra ordforbindelser, hvor der indgår flere ord i reference ordet. Download 2.2 Stavekontrolden version 2.2 - 2014-12-22 3.3 MPL Primær fokus i denne version har været tilpasninger af nye stavemåder introduceret i Retskrivningsordbogen af 2012, hvor over halvdelen af de ord Dansk Sprognævn har lagt frem nu er opmærket efter de nye stavemåder. Kvalitetssikringen er fortsat, hvilket stadig betyder mange rettelser, dette kommer også til at være gællende i næst kommende versioner. Download 2.1 Stavekontrolden version 2.1 - 2012-07-14 3.3 MPL

Primær fokus i denne version har været at reducere forskellen mellem ord der er i synonymordbogen men ikke i stavekontrollen. Der er tilføjet ca. 700 ord fra synonymordbogen i stavekontrollen, og ved at der er kommet flere ord til i synonymordbogen er forskellen reduceret med ca. 500 ord.

Arbejdet med at give bedre ordforslag er fortsat, så der er generelt tilføjet en del flere ord specielt substantiver.

Der er blevet rettet op på nogle regler vedr. adjektiver med dobbeltkonsonant.

Generelt er kvalitetskontrollen strammet op, som bl.a. har resulteret i at mange forkert opmærkede ord er blevet rettet, samt mange andre smårettelser.

Download 2.0 Stavekontrolden version 2.0 - 2012-01-14 3.3 MPL Stavekontrolden version 2.0 er optimeret til Hunspell version 1.3.x. Den største ændring ligger i den måde hvorpå ordforslag vil blive forslået. Nu kommer der kun forslag der er i ordbogen. I tidligere versioner blev der forsøgt generering af evt. sammensatte ord, hvilket ofte resulterede i en del sludreord, der var til mere chikane end gavn. Download
Show more

Other Extensions

Stavekontrolden - Danish Spellchecker

Spellcheck, thesaurus and hyphenation dictionaries for Danish / Stavekontrol- , synonym- og orddelingsordbøger for dansk.

04-2024

1802

Not rated yet

Feedback

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Post your review

You cannot post reviews until you have logged in. Login Here.

Reviews

No one has commented on this page yet.

RSS feed for reviews on this page | RSS feed for all reviews