flag of norway history Norsk stavekontroll (bokmål og nynorsk)

Dictionaries and hyphenation files for Norwegian Bokmål and Norwegian Nynorsk and a Thesaurus for Norwegian nynorsk.

★ ★ ★ ★ ★
Dictionary
Download latest

latest release: 2024-03-21 17:42:51

Description

Dictionaries and hyphenation files for Norwegian Bokmål and Norwegian Nynorsk and a Thesaurus for Norwegian nynorsk. Source: no.speling.org

Homepage: http://no.speling.org/

Release List

Release Description Compatibility Operating Systems License Release notes   2.0.10 Norske ordlister, bokmål og nynorsk 3.4 GPL Made: 2008-03-10 size: 3.1 MB ---------------------------------------------------- Changes in the Norwegian spell checking package Release 2.0.10 (2008-03-XX) * Added . after every synonym and put them all into synonymer-nb.txt and not in norsk.words, from where they are removed. --Moved: bm, bnr, cand, dvs, etc, ev, mag, osv, pga --Changed: 'eg * 21 B. to 'eg *' (to only use it in nynorsk) 'mm *' to 'mm * 0 B' (to use it also in bokmål) --Removed mao and phil --Removed from forkort-nb.txt: Ph.D., S.u., a.a., a.a.C.a., a.m., c.c., cand.occon., cand.rer.polit., f.o., fr.o.m., får., fåre., h.o.h., h.t., i.l., k.o., m.a., mu.h., o.dyl., pr.pr., r.p., res.kap., s.st., s.å., sq.in., stud.rer.polit., v.hj.a., z.B., --Added in forkort-nb.txt: A.C., KrF., Pb., Ph.D., S.s.v., S.u., a.a.C.n., adm., adr., am., bill., bl., bm., cand.hort., cand.oecon., cand.polit. cand.san., cand.scient., cand.sociol, dir., disp., div., dr., dr.art., dr.oecon., dr.scient., dvs., eg., el., etc., ev., fil., fm., forb., forf., fork., forl., forr., forts., fr., gl., gram., hoh., ill., jr., kl., kr., lat., laud., lev., lign., likn., litt., lå., ma., mag., maks., mat., mat.nat., mfl., muh., mus., mva., nat., nr., nådv., obj., obl., obs., omarb., omg., omtr., on., oppr., org., orig., osv., pga., poet., pol., pr., priv., prod., prof., pron., prot., psyk., pt., q.v., rel., s.å., siviling., sms., sos., sos.dem., sovj., sst., st., stip., stud., stud.san., subj., subst., såk., så., tekn., teol., ti., tlf., to., ub., ubest., ug., univ., utg., utt., uttr., v.v., vgs., vha., vs., årg., årh., årl., åv., å.l., åkol., åkon ., * Add aspell-phonect.dat from Olaf Havnes. Created initial install rules for it. The install rules need to be checked. * Added forms rykker-brevs, rykker-brevene, rykker-brevenes, and marked all forms of this word as K (conservative) (nb) * Added word separator for all words containing Inter-nett. Removed dupliate entry for 'Internett'. Did similar for av-montere, av-montering, frem-over, fåre-setnad, inne-held, inne-halde. * Removed dupliate entry for av-leie, ignorerande, nettverks-tenesta, nettverks-teneste, nettverks-tenestene, nettverks-tenester, rose-maler, skole-medisiner, stor-spiller, tjukkas. * Imported thesarus for bokmål from synonymer.merg.net. * Add rules to build thesarus for OOo v2. * Updated dictionary server used by the bokmaal script from www.dokpro-test.uio.no to www.dokpro.uio.no. * Added 623500 new words from no.speling.org, most of them imported to no.speling.org from the norwegian project ordbanken. Release 2.0.9 (2007-02-19) * Updated nb frequency information for words with zero as their frequency value based on info received from Kevin Patrick Scannell and the An Cråbadån project. * Add two make targets speling-new.nb and speling-new.nn to make lists of new words based on the no.speling.org database. * Updated the nb and nn thesaurus from the no.speling.org system. * Correct handling of " when making aspell dictionary. * Add combined word marker (-) for words including sår-kull. * Rename forkort.txt to forkort-nb.txt to make it more obvious how to make a similar file for nn. Created forkort-nn.txt and adjusted build rules to use it. * New words from the no.speling.org database: - CD (nb,nn) - CDane (nn) - CDar (nn) - DHCP (nb,nn) - DHCP-vertsnamn (nn) - Internett (nb,nn) - LP (nb,nn) - angrast (nn) - annen (nn) - arv-tager (nb) - automat-pistol (nb) - avleia (nn) - avleie (nn) - avmontere (nb,nn) - avmonterer (nb,nn) - avmontering (nb,nn) - avslutt (nn) - bilde-samling (nb) - bygge (nn) - byt (nn) - defekte (nb) - dela (nn) - drifts-huset (nb) - drivar (nn) - drivar-diskett (nn) - drivar-diskettar (nn) - drivar-disketten (nn) - drivarane (nn) - drivarar (nn) - drivaren (nn) - dyre-elskere (nb) - dåmer (nn) - empati (nb) - est (nb) - etanol (nb) - fag-felle-vurdert (nb,nn), fag-felle-vurdering (nb,nn) - ferie-bilen (nb) - fil-nedlasting (nb,nn) - fil-nummer (nn) - fil-nummeret (nn) - fil-områda (nn) - fil-område (nn) - fil-områder (nn) - fil-området (nn) - fil-system (nn) - fil-system-blokk (nb,nn) - fil-system-blokka (nn) - fil-system-blokkene (nb,nn) - fil-system-parameter (nb,nn) - fil-system-tre (nb,nn) - fil-system-treet (nb,nn) - fil-system-type (nb,nn) - fil-system-typen (nb,nn) - fil-systema (nn) - fil-systemer (nn) - fil-systemet (nn) - fil-tilgang (nn) - fil-tilgangen (nn) - finans-departement (nb), finans-departementet (nb) - finna (nn) - flikk-arbeid (nb) - formatera (nn) - forsknings-departementet (nb) - fritere (nb) - fungera (nn) - fårehands-oppsetts-fila (nn) - fåresetnad (nn) - fåresetnadane (nn) - fåresetnadar (nn) - fåresetnaden (nn) - gjentakande (nn) - gjentake (nn) - greit (nn) - halda (nn) - haldar (nn) - haldarar (nn) - haldaren (nn) - halo (nb) - handterar (nn) - handterarane (nn) - handterarar (nn) - handteraren (nn) - hopp-mesterskap (nb), hopp-mesterskapet (nb) - hovud-distribusjon (nn) - hovud-distribusjonar (nn) - hovud-distribusjonen (nn) - hovud-oppsett (nn) - hovud-oppsetta (nn) - hovud-oppsettet (nn) - hovud-oppsetts-fil (nn) - hovud-oppsetts-fila (nn) - hovud-oppsetts-filene (nn) - hovud-oppsetts-filer (nn) - hovud-oppstarts-spor (nn) - hovud-oppstarts-spora (nn) - hovud-oppstarts-sporet (nn) - hus-bil (nb), hus-bilen (nb), hus-bilene (nb) - hukre (nb) - hvile-stedene (nb) - idretts-skyttere (nb) - ignorer (nn) - ignorerande (nn) - inert-gass (nb) - inert-gassen (nb) - inert-gassene (nb) - inert-gassenes (nb) - inert-gassens (nb) - inert-gasser (nb) - innehalda (nn) - innehalde (nn) - innehaldt (nn) - inneheld (nn) - innkjåps-ansvarlig (nb) - innovativt (nb) - innskudds-kontoer (nb) - installasjons-CD (nb,nn) - installasjons-CDar (nn) - installasjons-CDen (nb,nn) - installasjons-CDer (nb) - installera (nn) - installerbar (nb,nn) - installerbare (nb,nn) - investerings-foretaka (nb), investerings-foretakas (nb) - ip-adresse (nb,nn) - jemtlending (nb) - jåvel (nb) - kammer-musikk-arrangementet (nb) - kjerna (nn) - kjerne-modul-pakka (nb,nn) - kjerne-modul-pakkar (nn) - kjerne-modul-pakke (nb,nn) - kjerne-modul-pakker (nb,nn) - kjåpe-videoene (nb), kjåpe-videoenes (nb), kjåpe-videoer (nb), kjåpe-videoers (nb), kjåpe-videos (nb) - kontroll-tids-punkt (nb), kontroll-tids-punktet (nb) - kontrollera (nn) - koordinators (nb) - kopier (nn) - kopiera (nn) - kring-kastings-nettene (nb) - kvartårs (nn) - leggja (nn) - leggjast (nn) - leggje (nn) - lesa (nn) - ligge (nn) - linux (nb,nn) - lisens-kostnad (nb), lisens-kostnaden (nb), lisens-kostnadene (nb), lisens-kostnader (nb) - lyn-melding (nb), lyn-meldingen (nb), lyn-meldingene (nb), lyn-meldinger (nb) - lås-fart (nb) - låysa (nn) - mega (nn) - mega-byte (nn) - mega-hertz (nn) - mega-konsert (nn) - mega-konserten (nn) - mellom-lager (nn) - mellom-lageret (nn) - meter-bylgja (nn) - meter-bylgje (nn) - meter-bylgjene (nn) - meter-bylgjer (nn) - mikrokode-nivå (nb,nn) - mikrokode-nivåa (nb,nn) - mikrokode-nivåene (nb) - mikrokode-nivået (nb,nn) - militår-drakt (nb) - montera (nn) - multidisk-eining (nn), multidisk-eininga (nn), multidisk-einingane (nn), multidisk-einingar (nn) - målbarhet (nb) - ned-rustnings-meldinga (nb) - nede-tid (nb), nede-tiden (nb) - nettenar (nn), nettenarane (nn), nettenarar (nn), nettenaren (nn) - nettverks-konsoll (nb,nn) - nettverks-konsollane (nn) - nettverks-konsollar (nn) - nettverks-konsollen (nb,nn) - nettverks-konsollene (nb) - nettverks-konsoller (nb) - nettverks-tenesta (nn) - nettverks-teneste (nn) - nettverks-tenestene (nn) - nettverks-tenester (nn) - notasjon (nn), notasjonane (nn), notasjonar (nn), notasjonen (nn) - nåkkel-ID (nb,nn) - nåkkel-IDane (nn) - nåkkel-IDar (nn) - nåkkel-IDen (nb,nn) - nåkkel-IDene (nb) - nåkkel-IDer (nb) - oppdater (nn) - opprinnelses-land (nb) - oppsto (nn) - parti-sammenhengen (nb), parti-sammenhengene (nb), parti-sammenhengenes (nb), parti-sammenhengens (nb), parti-sammenhenger (nb), parti-sammenhengers (nb), parti-sammenhengs (nb) - passå (nb) - penge-sjefen (nb) - penge-tap (nb) - pris-redusert (nb), pris-reduserte (nb) - produkt-ansvarlig (nb) - proprietåre (nb) - på-kravd (nn), på-kravde (nn) - redusera (nn) - reise-bilen (nb) - respons-tider (nb) - sammen-filtring (nb) - senda (nn) - setja (nn) - siffera (nn) - sjekksum-fil (nb,nn), sjekksum-fila (nb,nn) - ski-anlegg (nb), ski-anlegget (nb) - slettast (nn) - sokalla (nn) - steg-vis (nb) - stråm-kundenes (nb), stråm-kunders (nb), stråm-kundes (nb) - suge-kamrene (nb) - skjedenes (nb), skjeders (nb), skjedes (nb) - t.d. (nn) - test-program (nb) - trenga (nn) - tross (nn) - trykkja (nn) - ulvinne (nb) - uoppretta (nn) - ut-rulling (nb) - utdata (nn) - utkommentere (nb,nn), utkommenterer (nb,nn), utkommenterter (nb,nn) - utlåns-virksomheta (nb), utlåns-virksomhetas (nb), utlåns-virksomhetene (nb), utlåns-virksomhetenes (nb), utlåns-virksomheter (nb), utlåns-virksomheters (nb), utlåns-virksomhets (nb) - utstråla (nn) - variera (nn) - vei-viserne (nb) - ven (nb) - verdens-makta (nb) - verdens-systemet (nb) - verifisera (nn) - versjons-kontroll (nb) - vinsjenes (nb), vinsjers (nb), vinsjs (nb) - ådsleriet (nb) - åydeleggja (nn) * Removed words - leggte (nn) - leggtja (nn) - leggtjst (nn) Release 2.0.8 (2006-06-30) * Found out how to make the OOo-wizard in OOo 1.x find the thesaurus files for nynorsk and bokmål and install them properly. OOo 2.0 will still only find the bokmål package, because this is a separate file in another format. * Made some minor improvements on the documentation files. Release 2.0.7 (2006-06-30) * Added a beta version of a bokmål thesarus for OOo 1.x and 2.x, downloaded from . * Translated the README-files for the thesarus-packages to norwegian. * Added a very small nn thesaurus generated with data from the no.speling.org system (just a alfa version, mostly for testing :-). * Removed filter in Makefile for the source file from no.speling.org, as the errors are fixed upstream. * Updated the nb thesaurus from the no.speling.org system. * Lower the nb frequency cutoff point from >0 to >=0, to get even more words included in the spell check systems for nb. This increases the number of nb from 352055 to 545714. I believe this will include all nb words. * New words: - måle-låp (nb,nn), måle-låpa (nn), måle-låpene (nb), måle-låpenes (nb), måle-låpet (nn), måle-låpets (nb, nn). Frequence 0 as none of these words are listed in the word frequency lists we have access to. Thanks to Jens Blix for reporting this missing word. - i (nb,nn). Frequence set to 31 as it is a very common word. Thanks to Lars Oftedal for discovering this missing word. - åkse-morder (nb), åkse-mordere (nb), åkse-morderen (nb), åkse-morderens (nb), åkse-morderes (nb), åkse-morderne (nb), åkse-mordernes (nb), åkse-morders (nb) åkse-mordene (nb), åkse-mordenes (nb). Freq 0 until updated with real info. Thanks to Lars Oftedal for discovering that åksemorder was missing. * Changed words: - Allow åkse-mord and åkse-mordet for nb as well. Freq 0 for now. - Made 'å' into a valid nb word (as well as the existing nn setting), and set the frequency info to 31 as it is a common word. Release 2.0.6 (2006-02-24) * Update the nb thesaurus from the no.speling.org system. * Rewrite myspell and OOo install rule for thesaurus to use 'th_' prefix on the files. Release 2.0.5 (2006-02-19) * Drop radical samnorsk 'S' class words from the nb dictionary. * Update nohyphb.tex with the improved version nohyphbx.tex from . * Update the new nohyphb.tex to handle 8bit chars consistently, and make it easier to transform automatically. * Add build rule to generate OOo-formattet hyphernation format from nohyphb.tex. Include this generated file in the OOo-package instead of the files in ooo-hyph/. * Update the thesaurus from the no.speling.org system. Release 2.0.4 (2006-02-16) * Generate the thesaurus from the no.speling.org system, instead of maintaining the list manually. Only include non-controversial words. All the prevoious synonyms are now available from there. * Rewrite myspell build to use the munched words from the ispell build, to reduce the build time. * Added build rule 'ooo-dist' to make a OpenOffice.org spellcheck package. * New words: - sol-ur (nb,nn), sol-urene (nb,nn), sol-uret (nb,nn), sol-urets (nb,nn) Release 2.0.3 (2006-01-15) * Update character frequency information used by myspell, and copy a few AFF lines from the OOo spell-checking package. * Updated nb frequency information for words with zero as their frequency value based on info received from Kevin Patrick Scannell and the An Cråbadån project. This added 583 words to the nb spell checker. * Rewrite myspell build rules to use the tools from the myspell package. Now uses 'munch' the full list of nb and nn words to generate the dictionary files and 'ispellaff2myspell' from the myspell package instead of the home grown 'iaff2myaff.pl' to convert the affix file to myspell format. * Correct aspell build rules to make sure the {nb,nn}.dat files are available. * Try to optimize the ispell build rules by moving more filtering into sed. * Use makefile variables for most word separator filtering, to make it easier to switch separator character in the future. * Added several new words in the nb thesaurus extracted from the free nb word database. being compiled on . * Comment out altstringchar rules for iso246 in nb.aff.in and nn.aff.in, as it confuses munchfile in ispell 3.3.02. * New words - Alexandras (nb,nn). - regional-departement (nb), regional-departementet (nb) and regional-departementets (nb). - fast-lege (nb,nn), fast-legen (nb,nn), fast-legens (nb). Release 2.0.2 (2006-01-04) * Corrected myspell dict file count line. * Made it easier to replace 'echo -e' for platforms where -e is not a valid option to echo. * Added 'install-doc' target to install documentation files. * Install ispell dictionaries using 'nb' and 'nn' names, and make symlinks to these from the old names. * Add script and make rule 'freq-update' to update the frequency information based on data from NTA, . * New words: - fremover (nb). - Internet (nb,nn). - internettet (nb). - sår-emne (nb). - vassdrags-tiltak (nb). * Changed words: - Updated lots of words with freq 0 to the freq value provided from NTA. This added 9787 words to the nb list. - Update frequency information for all new words in 2.0.1. Set to '1' for words not available from NTA, to make sure they are included in the nb dictionary. Release 2.0.1 (2005-12-31) * Now being group maintained on Alioth. * Updated package to use new email address for Rune Kleveland. * Rewrote build rules based on Debian patches, to make it easier to make binary packages based on this source. * Rewrite build rules to use the language codes 'nb' and 'nn' instead of 'norsk' and 'nynorsk'. * Added build rules for aspell and myspell, based on the rules in the debian package. * Started on myspell (OOo) thesaurus files for bokmål (nb). * Added new script 'bokmaal', capable of looking up words on the web service available from . * Lower the nb frequency cutoff point from >9 to >0, to get more words included in the spell check systems for nb. * New words: - DVD (nb,nn). - fil-rettighet (nb), fil-rettigheten (nb), fil-rettigheter (nb) - ignoranse (nb). - Internett (nb,nn), internett-* (nb,nn). - internett-leverandår (nb,nn), internett-leverandåren (nb), internett-leverandårer (nb). - kontrakts-forslag (nb), kontrakts-forslaget (nb). - krypto (nb). - navne-tjener (nb), navne-tjenere (nb), navne-tjeneren (nb). - Reinholdtsen (nb,nn). - sikkerhets-oppdatering (nb), sikkerhets-oppdateringen (nb), sikkerhets-oppdateringene (nb). - Skolelinux (nb), Skulelinux (nn). - Skolelinuxprosjektet (nb), Skulelinuxprosjektet (nn). * Changed words: - Internett-adressene: freq ""->2, to make it visible as a nb word. - Linux: freq 0->2 - Linux-*: freq 0->2 - rekursiv: req 0->2 Release 2.0 (2000-09-12) [ NEWS file did not exist then ] Release 1.1a (1998-07-06) [ NEWS file did not exist then ] Release 1.1 (1998-06-03) [ NEWS file did not exist then ] Release 1.0 (1998-05-20) [ NEWS file did not exist then ] ---------------------------------------------------- Ny utgave av norsk stavekontroll med synonymordliste Over et år etter forrige utgave er endelig en ny versjon av den frie norske stavekontrollen gitt ut. Utviklerne er veldig glade for å ha en forbedret utgave klar. Denne nye utgaven har dratt nytte av at ordbanken har frigitt sine ordlister i fjor, og hentet inn 623.500 nye bokmåls- og nynorskord som nesten alle er derfra. Noen flere forkortelser er også med. – Frigjøringen av ordbankens ordlister har bidratt til å løfte stavekontrollen til nye høyder, sier prosjektdeltager Axel Bojer. Takket være samarbeidet med synonymordlisteprosjektet på synonymer.merg.net er synonymordlista for bokmål derfra tilgjengelig sammen med ordlista for bokmål og nynorsk. En synonymordliste for nynorsk er også med, men den er på prøvestadiet og meget liten. Stavekontrollpakken og synonymordlistene brukes i OpenOffice.org, Koffice, Mozilla Thunderbird, Firefox og en rekke andre programmer, både på Windows, Mac, Linux og BSD. Det hele utgis under den frie lisensen GPL, og kan fritt lastes ned fra nettet. Ferdige pakker for OpenOffice.org er også tilgjengelige fra samme sted. Det norske stavekontrollprosjektet er i kontakt med lignende prosjekter, blant annet for å forbedre stavekontrollteknologien, for å utveksle verktøy for vedlikehold av orddatabasen, og for å få tilgang til relevante datasett. Et av disse prosjektene er et separat prosjekt ved Sametinget som er i gang med å utvikle samisk stavekontroll, blant annet for MS Word og OpenOffice.org. Download

Feedback

★ ★ ★ ★ ★

Post your review

You cannot post reviews until you have logged in. Login Here.

Reviews

  • Dag Leivestad Oct 23, 2020, 1:46 PM (4 years ago)

    ★ ★ ★ ★ ★

    good

RSS feed for reviews on this page | RSS feed for all reviews