Slovak Spellchecker

Slovak spell check dictionary, hyphenation rules and thesaurus / Slovník kontroly pravopisu, delenia slov a synoným pre slovenčinu

Dictionary
Download latest

latest release: 2023-07-26 15:20:09

Description

These Slovak dictionaries are identical with the dictionaries contained in the LibreOffice source code. When using LibreOffice from Slovak Libreoffice web page, they are installed by default.

 

Tieto slovníky sú totožné sa slovníkmi, ktoré sú súčasťou zdrojového kódu LibreOffice. Pri použití LibreOffice zo slovenskej stránky Libreoffice  sú nainštalované automaticky.

 

Kontrola pravopisu

Slovenský slovník na kontrolu pravopisu vyvíjaný a udržiavaný v projekte sk-spell (http://sk-spell.sk.cx/)

 

Slovník synoným

Copyright (c) 2004-2013 Tibor Bako, yorik (zavinac) szm.sk, Zdenko Podobný, zdposter (zavinac) gmail.com

 

Slovník pre delenie slov

Slovník je vytvorený konverziou dát TeX hyphenation patterns pre slovenčinu (Autor: Jana Chlebíková) s pomocou lingucomponent-tools

 

 

Homepage: http://sk-spell.sk.cx/

Repository: https://github.com/sk-spell

Release List

Release: 2023-07 – Slovak spell check dictionary, hyphenation rules and thesaurus / Slovník kontroly pravopisu, delenia slov a synoným pre slovenčinu

Compatibility: 3.3
Operating Systems: Linux, Windows, macOS
License: GPL
167 downloads
Release Notes:

Slovak spell check dictionary, hyphenation rules and thesaurus

Update of dictionary data on 26.07.2023 based on hunspell-sk (https://github.com/sk-spell/hunspell-sk)


Slovenský slovník pre kontrolu pravopisu (preklepov), delenie slov a slovník synoným

Aktualizácia slovníkovýc dát k 26.07.2023 na základe hunspell-sk (https://github.com/sk-spell/hunspell-sk)

Release: 2020.05

Compatibility: 6.0
Operating Systems: Linux, Windows, macOS
License: GPL
263 downloads
Release Notes:

Slovak dictionaries as of May, 2020

Other Extensions

Slovak Spellchecker

Slovak spell check dictionary, hyphenation rules and thesaurus / Slovník kontroly pravopisu, delenia slov a synoným pre slovenčinu

07-2023

430

Not rated yet

Feedback

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Post your review

You cannot post reviews until you have logged in. Login Here.

Reviews

No one has commented on this page yet.

RSS feed for reviews on this page | RSS feed for all reviews