baner libreoffice cymreig Geiriadur Cymraeg - Welsh Dictionary

Geiriadur Cymraeg (data 2023) - Welsh Dictionary (2023 data)

★ ★ ★ ★ ☆
Dictionary Extensions
Download latest

latest release: 2024-03-21 12:52:18

Description

Extension uses GPL3-licensed dictionary data from Bangor University, with additional data added.

Homepage: https://github.com/fin-w/LibreOffice-Geiriadur-Cymraeg-Welsh-Dictionary#readme

Repository: https://github.com/fin-w/LibreOffice-Geiriadur-Cymraeg-Welsh-Dictionary

Release List

Release Description Compatibility Operating Systems License Release notes   v1.11 ~1000 mwy o eiriau 3.3 Linux, Windows, macOS GPL
 • 950 mwy o eiriau ers v1.9 (mae rhan fwyaf yn ffurfiau cryno berfau)
 • 55 o eiriau wedi'u dileu (camsillafiadau ac ati)
Download v1.09 43+ mwy o eiriau, 14 o ferfiau a'u ffurfiau cryno 3.3 Linux, Windows, macOS GPL
 • Mae maint y ffeil .dic yn llai (-7.4%)
 • Mae tua 4000 o linellau wedi'u dileu (maen nhw'n atodiadau nawr)
 • Mae awgrymiadau lluosogion yn fwy deallus (mae'r camgymeriad "tiwtorau" yn awgrymu "tiwtoriaid", "gwersiaid" i "gwersi", "llyfrion" i "llyfrau" a.y.y.b.)
 • Mae 14 o ferfenwau newydd a'u ffurfiau cryno (ailddehongli, fflewtian, blocio, argymell, ac ati)
 • Mae 43+ o eiriau eraill newydd (can┼Ás, tueddiadol, amlsillafog, cynhwysol, ysgerbydol ac ati)
 • Eicon newydd
Download v1.08 ~300 more words 3.3 Linux, Windows, macOS GPL
 • 224 mwy o eiriau, rhan fwyaf o Eirfa Natur (1958) gan Wasg Prifysgol Cymru
 • dileu dau air
 • ychwanegu'r ffurfiau cryno 'negyddu', 'fforio', 'damcaniaethu', 'cynnwys'
 • ychwanegu'r SFX 'u
Download v1.07 24 mwy o eiriau 3.3 Linux, Windows, macOS GPL
 • 24 more words
 • switched to accepting the endings 'r 'n 'm 'i 'u 'th 'ch on all words (unfortunately this accepts the word 'r'r'r'r'r' etc)
Download v1.06 2012 Bangor data with added 2023 data 3.3 Linux, Windows, macOS GPL
 • Using modified 2012 Bangor data, with improved suggestions:
  generated letter usage frequency from CorCenCC word frequency data.
 • Some improvements in spellcheck correctness as well.
 • Package is now about a third the size of v1.1 (thanks to new 2012 data being smaller than 2004).
 • All in a single dictionary (merged the temporary extra dictionary 'mwy' into 2012 data 'cy_GB').

Problems:

 • Still working on issues regarding 'r 'n 'u 'i 'o 'ch 'th etc SFXes.
 • Technically less correct compared to the 2004 data, this is being worked on.
 • Know slightly fewer / different words compared to 2004 data, again this is being worked on.
Download v1.01 Updated word coverage compared to the 2004 Bangor University dictionary data. 3.3 Linux, Windows, macOS GPL

Basic dictionary functionality with a few extra words added, more to come.

Download please delete me please delete me Linux

please delete me

Download
Show more

Other Extensions

Geiriadur Cymraeg - Welsh Dictionary

Geiriadur Cymraeg (data 2023) - Welsh Dictionary (2023 data)

04-2024

258

★ ★ ★ ★ ☆

Feedback

★ ★ ★ ★ ☆

Post your review

You cannot post reviews until you have logged in. Login Here.

Reviews

 • Andrew Evans May 2, 2024, 10:45 AM (50 days ago)

  ★ ★ ★ ★ ☆

  Adderchog / Excellent!
  Ond beth am y thesawrws a phethau eraill? / But what about the thesaurus and other elements?
  Oes rhywun yn gweithio amdano eto? Hoffwn i rhoi cymorth. Would like to help.

RSS feed for reviews on this page | RSS feed for all reviews