icon2x v3 Mongolian spellchecking dictionary

Tags: Dictionary

Rating:

Энэ удаагийн шинэчлэлээр хуучин үгийн сангаа цоо шинээр зохион байгуулж, 40 мянга орчим, тэдгээрийн хувилал болох 400 сая гаруй үгийн санг бэлтгэлээ.

pasted image 0

Description

Туршилтын хувилбар болох ойролцоогоор 2 сая үгийн сантай толио гаргаснаас хойш даруй 13 жил өнгөрчээ. Энэ удаагийн шинэчлэлээр хуучин үгийн сангаа цоо шинээр зохион байгуулж, 40 мянга орчим, тэдгээрийн хувилал болох 400 сая гаруй үгийн санг бэлтгэлээ.

Энэхүү толийн онцлог гэвэл эрдэмтэн Ц. Дамдинсүрэн нарын 'Монгол үсгийн дүрмийн толь', 'Монгол хэлний хадмал толь', 'Монгол хэлний их тайлбар толь' болон 'Монгол хэлний зөв бичих дүрмийн журамласан толь' зэрэг бүтээлүүдийг тусгасан болно.

Өөрчлөн тараахыг хориглоно. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.

---

Copyright 2020-present, Batmunkh Dorjgotov <bataak at gmail tseg com>

Special thanks to Guntevsuren Nanzad for your great professional assistance.

This work may be distributed and/or modified under the
conditions of the LaTeX Project Public License, either version 1.3
of this license or (at your option) any later version.
The latest version of this license is in
http://www.latex-project.org/lppl.txt
and version 1.3 or later is part of all distributions of LaTeX
version 2005/12/01 or later.

This work has the LPPL maintenance status maintained.

The Current Maintainer of this work is Batmunkh Dorjgotov.

 

This work consists of the files mn_MN.aff, mn_MN.dic, dict-mn.xpi and README_mn_MN.txt
and the derived file hyph_mn_MN.dic from mnhyphn.tex.

---

#алдаа-шалгагч, #алдаа-шалгах-программ, #монгол-үгийн-алдаа-шалгах-толь, #dict-mn

 

Homepage: https://bataak.github.io/dict-mn/

Repository: https://github.com/bataak/dict-mn

Release List

 • Release Description Compatibility Operating Systems License Release notes  
 • 2021.11.12 6.0 Linux, Windows, macOS

  Үйл үгийн үйлт нэрийн өнгөрөн үргэлжилж байгаа цагийн нөхцөл нэмэв

  Download
 • 2021.11.06 6.0 Linux, Windows, macOS

  Нэр үгийн сангаа өргөтгөж, цөөн хэдэн үгийн бичлэгт засвар хийв

  Download
 • 2021.10.27 6.0 Linux, Windows, macOS

  Зарим СД орсон үгсийг засаж СТ болгов: эрсдэл->эрстэл, хомсдол->хомстол

  Download
 • 2021.10.26 6.0 Linux, Windows, macOS

  Үйл үг нэмж, хамаатуулах нөхцөлийг шинээр бүлэглэж, цөөн хэдэн үгийн хувилалд засвар хийлээ

  Download
 • 2021.10.20 6.0 Linux, Windows, macOS

  Математикийн цөөн хэдэн үг нэмэв

  Download
 • 2021.07.20 6.0 Linux, Windows, macOS

  Цөөн үг нэмж, зарим төрлийн үгийн хувилалын олон тооны нөхцөлд засвар хийв

  Download
 • 2021.06.26 6.0 Linux, Windows, macOS

  Зарим үгийн хувилалд засвар хийж, шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.06.22 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.06.15 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмж, цөөн үгийн хувилалд засвар хийв

  Download
 • 2021.06.02 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэж, үйл үгийн нөхцөлд засвар хийв

  Download
 • 2021.05.29 6.0 Linux, Windows, macOS

  Цөөн хэдэн үг хасав

  Download
 • 2021.05.27 6.0 Linux, Windows, macOS

  2000 орчим шинэ үг нэмж, цөөн хэдэн үгийг засаж, хувилалд засвар хийлээ

  Download
 • 2021.04.27 6.0 Linux, Windows, macOS

  Математикийн цөөн үг нэмэв

  Download
 • 2021.04.27 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.04.26 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.04.24 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.04.22 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.04.20 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.04.19 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.04.18 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.04.18 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.04.17 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.04.16 6.0 Linux, Windows, macOS

  Хувилал дахь жижиг засвар

  Download
 • 2021.04.15 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.04.15 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмж, 448 мянган үүсмэл үндэс, 400 сая хувилалтай болов

  Download
 • 2021.04.13 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмж, зарим үгийн хувилалд засвар хийв

  Download
 • 2021.04.12 6.0 Linux, Windows, macOS

  Гадаад шинэ үг нэмж, цөөн үгийн хувилалд засвар хийв

  Download
 • 2021.04.04 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.04.03 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.03.31 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.03.28 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.03.26 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.03.22 6.0 Linux, Windows, macOS

  Зарим үгийн өгөх оршихын тийн ялгалын хувиллын алдааг засав

  Download
 • 2021.03.20 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмж, үгийн хувилалд засвар хийв

  Download
 • 2021.03.19 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.03.17 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмж, зарим үгийн хувилалд засвар хийв

  Download
 • 2021.03.14 6.0 Linux, Windows, macOS

  Зарим үгийн хувилалд засвар хийв

  Download
 • 2021.03.12 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмж, зарим үгийн хувилалд засвар хийв

  Download
 • 2021.03.11 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмж, зарим гадаад үгийн хувиллыг засав

  Download
 • 2021.03.08 6.0 Linux, Windows, macOS

  Цөөн хэдэн үг нэмэв

  Download
 • 2021.03.07 6.0 Linux, Windows, macOS

  Санал болгох үгийн хувилбарыг сайжруулав

  Download
 • 2021.03.06 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Хүний нэрс нэмэв

  Download
 • 2021.03.05 6.0 Linux, Windows, macOS

  Оноосон нэрс нэмэв

  Download
 • 2021.03.01 6.0 Linux, Windows, macOS

  Зарим үгийн бичлэгийг буцааж өөрчлөв: будил -> будли, дугариг -> дугараг, цагариг -> цагираг, бэлгэд -> бэлэгд, билиг -> билэг

  Download
 • 2021.02.27 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмж, зарим үгийн бичлэгт засвар хийв: зовуурь -> зовуур, зовуурил -> зовуурла

  Download
 • 2021.02.18 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.02.17 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.02.17 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.02.16 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.02.14 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.02.13 6.0 Linux, Windows, macOS

  Гадаад оноосон нэрийн хувилалд засвар хийв

  Download
 • 2021.02.13 6.0 Linux, Windows, macOS

  вр төгсгөлтэй оноосон нэрийн өгөх оршихын тийн ялгалын хувилалд засвар хийв

  Download
 • 2021.02.12 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.02.11 6.0 Linux, Windows, macOS

  Өгөх оршихын тийн ялгалын хувилалд засвар хийж, цөөн хэдэн үг нэмэв

  Download
 • 2021.02.10 6.0 Linux, Windows, macOS

  Зарим эм үгийн төрөл таних алгоримтыг засварлаж, тэдгээр үгийн хувиллыг засав

  Шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.02.10 6.0 Linux, Windows, macOS

  Гадаад үгсэд холбогдох заахын тийн ялгалын нөхцөлд засвар хийв

  Download
 • 2021.02.09 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмж, цөөн үгийн хувиллыг засав

  Download
 • 2021.02.07 6.0 Linux, Windows, macOS

  'еи' эгшгээр бүтсэн үгсийн 'өэ' төрлийг ангилах алгоритмыг сайжруулж, зарим холбогдох гадаад үгсийн залгаврыг засав

  Download
 • 2021.02.06 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмж, зарим үгийн алдаатай бичлэг болон хувиллыг засав

  Download
 • 2021.02.02 6.0 Linux, Windows, macOS

  Үйл үгийн нөхцөлд нэмэлт засвар хийж, -хан нөхцөл нэмэв. Нэр үгийн олон тооны нөхцөлд засвар хийж, цөөн хэдэн шинэ үг нэмэв

  -в,р төгсгөлтэй үгсийн өгөх оршихын тийн ялгалын хувилалд засвар хийв

  Цөөвтөр шинэ үг нэмж, зөв үгийн сонголтыг сайжруулав

  Download
 • 2021.01.29 6.0 Linux, Windows, macOS

  Холбох нөхцөлд засвар хийж, шинэ үг нэмэв

  Download
 • 2021.01.25 6.0 Linux, Windows, macOS

  Холбох нөхцөлд засвар хийж, цөөн үг нэмэв

  Download
 • 2021.01.23 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмж, холбох нөхцөлд засвар хийн сайжруулав.

  Download
 • 2021.01.19 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмж, цөөвтөр үгийн хувилалд засвар, үйл үгийн нөхцөлд сайжруулалт тус тус хийв

  Download
 • 2021.01.15 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмж, сайжруулалт хийв

  Download
 • 2021.01.08 6.0 Linux, Windows, macOS

  Гадаад ерийн нэрийн хамаатуулах нөхцөлийн хувилалд засвар хийж, үгийн санд цөөн хэдэн үг нэмэв

  Download
 • 2020.12.31 6.0 Linux, Windows, macOS

  Цөөн хэдэн үг нэмэв

  Download
 • 2020.12.30 6.0 Linux, Windows, macOS

  Үйл үгээс нэр үг үүсгэх -лт дагавар болон -тайяа нөхцөл нэмэв. -гүйт/гүйд дагавартай үгсийг цэгцэлж -гүйт дагаврыг хасав. Бусад алдаатай хувиллыг засав

  Download
 • 2020.12.25 6.0 Linux, Windows, macOS

  Хэмжих нэгжүүд болон гадаад оноосон нэрүүд нэмэгдэж, үгийн санал болгох хувилбарыг сайжруулав

  Download
 • 2020.12.22 6.0 Linux, Windows, macOS

  Зарим оноосон нэрсэд олон тооны нөхцөл нэмж залгав. Түүнчлэн алдаатай үгийн зөв бичлэгийн оноолтыг сайжруулав.

  Download
 • 2020.12.12 6.0 Linux, Windows, macOS

  Update on dictionary and affix files; and fix bugs

  Download
 • 2020.12.11 6.0 Linux, Windows, macOS

  Bug fixes

  Download
 • 2020.12.07 6.0 Linux, Windows, macOS

  Зарим алдаатай үгийг хасав: нухшил, тохшил; зарим математикийн холбогдолтой нэр, оноосон нэрийг нэмэв

  Download
 • 2020.11.24 6.0 Linux, Windows, macOS

  36 мянга орчим, тэдгээрийн хувилал болох 200 сая гаруй үгийн санг бэлтгэлээ

  Download
 • 2014.04.24 6.0 Linux, Windows, macOS

  Шинэ үг нэмж, цөөн үг хасав

  Download

Other Extensions

Mongolian spellchecking dictionary

Энэ удаагийн шинэчлэлээр хуучин үгийн сангаа цоо шинээр зохион байгуулж, 40 мянга орчим, тэдгээрийн хувилал болох 400 сая гаруй үгийн санг бэлтгэлээ.

11-2021

Feedback

Post your review

You cannot post reviews until you have logged in. Login Here.

Reviews

 • bold Nov 30, 2020, 10:38 PM (12 months ago)

  Баярлалаа

RSS feed for reviews on this page | RSS feed for all reviews