Mongolian spellchecking dictionary

Энэ удаагийн шинэчлэлээр хуучин үгийн сангаа цоо шинээр зохион байгуулж, 50 мянга орчим, тэдгээрийн хувилал болох 1.8 тэрбум үгийн санг бэлтгэлээ. Энэхүү тольд "Монгол үсгийн дүрмийн толь" болон "Монгол хэлний зөв бичих дүрмийн жур

11-2022

Statement Generator

Calculate interest amounts on deposits, loans and line-of-credits. Interest calculated daily and paid monthly.

11-2022

English dictionaries for LibreOffice 4.0+

English dictionaries for LibreOffice 4.0+ 

12-2022

Read Text

The Read Text Extension lets an external program or web application read text from LibreOffice Writer, Calc, Draw, Impress, Web Writer or the system clipboard.

12-2022

Numbertext

NUMBERTEXT and MONEYTEXT are spreadsheet functions for number to number name and currency name conversion for more than 30 languages.

12-2022