fix of numbering table of contents and outline oprava c lefGQwZs Fix of numbering table of contents and outline - Oprava číslování obsahu a osnovy (FixContentNumbering)

Tags: Extensions Writer

Fix of numbering table of contents and outline - Oprava číslování obsahu a osnovy

fix of numbering table of contents and outline oprava c lefGQwZs bd16150a d88d 49b8 9a59 1962077a8095

Description

This extension (after installation will appear in the "Tools" menu) tries to fix errors in a multilevel numbering of Headings and Table of Contents created using the "Outline Numbering", which arise sometime eg if we often change levels and styles of numbered headings, or when be mixed "Bullets and numbering" with "Outline numbering".
It works like that: searched in whole document all paragraphs of paragraph styles connected to the levels specified in the "Tools - Outline Numbering," and then remove all manually made changes, including the manually made restart of numbering, etc. Then will remain only pure properties of the applied paragraph styles for Headings.

 

Tento doplněk (po instalaci se objeví v menu "Nástroje") se snaží opravit chyby ve víceúrovňovém číslování nadpisů a obsahu vytvořeného pomocí "Číslování osnovy", které vzniknou např. když dodatečně měníme úrovně a styly nadpisů, případně pomícháme číslování odrážek a číslování osnovy.
Pracuje tak, že najde v celém dokumentu všechny odstavce ostylované podle úrovní zadaných v "Nástroje - Číslování osnovy" a pak u nich resetuje všechny ručně provedené změny, včetně ručního restartu číslování. Zůstanou platné pouze vlastnosti dané použitým odstavcovým stylem.

Release List

  • Release Description Compatibility Operating Systems License Release notes  
  • 1.0 Fix of numbering table of contents and outline - Oprava číslování obsahu a osnovy 3.3 LGPL This extension (after installation will appear in the "Tools" menu) tries to fix errors in a multilevel numbering of Headings and Table of Contents created using the "Outline Numbering", which arise sometime eg if we often change levels and styles of numbered headings, or when be mixed "Bullets and numbering" with "Outline numbering". It works like that: searched in whole document all paragraphs of paragraph styles connected to the levels specified in the "Tools - Outline Numbering," and then remove all manually made changes, including the manually made restart of numbering, etc. Then will remain only pure properties of the applied paragraph styles for Headings. Tento doplněk (po instalaci se objeví v menu "Nástroje") se snaží opravit chyby ve víceúrovňovém číslování nadpisů a obsahu vytvořeného pomocí "Číslování osnovy", které vzniknou např. když dodatečně měníme úrovně a styly nadpisů, případně pomícháme číslování odrážek a číslování osnovy. Pracuje tak, že najde v celém dokumentu všechny odstavce ostylované podle úrovní zadaných v "Nástroje - Číslování osnovy" a pak u nich resetuje všechny ručně provedené změny, včetně ručního restartu číslování. Zůstanou platné pouze vlastnosti dané použitým odstavcovým stylem. Download
  • 1.0 Fix of numbering table of contents and outline - Oprava číslování obsahu a osnovy 3.3 LGPL This extension (after installation will appear in the "Tools" menu) tries to fix errors in a multilevel numbering of Headings and Table of Contents created using the "Outline Numbering", which arise sometime eg if we often change levels and styles of numbered headings, or when be mixed "Bullets and numbering" with "Outline numbering". It works like that: searched in whole document all paragraphs of paragraph styles connected to the levels specified in the "Tools - Outline Numbering," and then remove all manually made changes, including the manually made restart of numbering, etc. Then will remain only pure properties of the applied paragraph styles for Headings. Tento doplněk (po instalaci se objeví v menu "Nástroje") se snaží opravit chyby ve víceúrovňovém číslování nadpisů a obsahu vytvořeného pomocí "Číslování osnovy", které vzniknou např. když dodatečně měníme úrovně a styly nadpisů, případně pomícháme číslování odrážek a číslování osnovy. Pracuje tak, že najde v celém dokumentu všechny odstavce ostylované podle úrovní zadaných v "Nástroje - Číslování osnovy" a pak u nich resetuje všechny ručně provedené změny, včetně ručního restartu číslování. Zůstanou platné pouze vlastnosti dané použitým odstavcovým stylem. Download

Feedback

Post your review

You cannot post reviews until you have logged in. Login Here.

Reviews

No one has commented on this page yet.

RSS feed for reviews on this page | RSS feed for all reviews