Shona (Zimbabwe) Spellchecker

A spell checker for Shona (Zimbabwe)

Slovenian Dictionary Pack / Slovenski paket slovarjev

Slovenian spelling dictionary, hyphenation rules, and thesaurus.***Slovenski jezik - slovar za preverjanje črkovanja, vzorci za deljenje besed in slovar sopomenk.

08-2022

Slovak Spellchecker

Slovak spell check dictionary, hyphenation rules and thesaurus / Slovník kontroly pravopisu, delenia slov a synoným pre slovenčinu

08-2022

soblex uppersorbian Spellchecker

Upper Sorbian spell checker / Obersorbische Rechtschreibprüfung / Pruwowanje prawopisa za hornjoserbšćinu

Spanish Spellchecker

Official dictionary extensions released by the Recursos lingüísticos abiertos del español project (RLA-ES). Extensiones oficiales de diccionario publicadas por el proyecto Recursos lingüísticos del español (RLA_ES).

08-2022

Swahili Spellchecker

A Swahili (Kiswahili) spell checker for Tanzanian and Kenyan Swahili

08-2022

Swedish Hyphenation

Swedish hyphenation

Swedish Spellchecker

En fri svensk ordlista för stavningskontroll. Den har utvecklats ideellt utan något som helst stöd från de språkvårdande institutionerna. Använd den på egen risk.

Swedish Thesaurus

En svensk synonymordbok baserad på Synlex-projektet.

Tamil Spellchecker

A Tamil Spellchecker (Unicode)

Tibetan Spellchecker

This extension provides Tibetan spell checking at syllable level.

Tira n teqbaylit

Asenfar n yemseɣti n tira n tmaziɣt-taqbaylit d ahil i yessefqaden tira n tmaziɣt akken ad ttwasseɣtunt (ad ttwaṣeḥḥeḥent) ma llant-d deg-sent tuccḍiwin.

Tok Pisin Spellchecker

This is a spell checker for the Tok Pisin language, based on a word list created by Helge Søgaard.

Turkish Spellchecker

LibreOffice için Türkçe imla denetimi eklentisi Turkish spellcheck extension for LibreOffice

Turkish Spellchecker Dictionary

Turkish Dictionary for Spellchecking and Correction

08-2022

Upper Sorbian Spellchecker

Provides an spell checker for the upper sorbian language

US English Spellchecker

This is an update of an older US English dictionary [no thesaurus though] to reflect an April 19 2011 word list.

Valencian Catalan Spellchecker

Valencian Catalan Spellcheck Dictionary. Diccionari ortogràfic valencià. Diccionario ortográfico valenciano.

08-2022

Vietnamese Spellchecker

Vietnamese SpellChecker Dictionary for LibreOffice Bộ kiểm tra chính tả tiếng Việt cho LibreOffice

XUXEN IV, Basque Spellchecker

XUXEN IV, Basque (eu, eu-ES, eu-FR) spell checker for LibreOffice

Yiddish Spellchecker (YIVO)

EN: Spellchecking dictionary for Yiddish language.PL: Sprawdzanie pisowni dla języka jidysz.

Zemberek Turkish

Tr: Zemberek LibreOffice için bir Türkçe yazım denetimi eklentisidir. En: Zemberek Turkish spell checker extension for LibreOffice

Новый пакет словарей русского языка (орфографический, переносы, тезаурус)

Пакет словарей для русского языка. Включает в себя:* Тезаурус.* Словарь расстановки переносов.* Орфографический словарь, основанный на проекте рабочей группы AOT.ru (только Ё).Russian dictionary pack. Russian Spellcheck dict

08-2022

Новый орфографический словарь русского языка

Русский орфографический словарь. Основан на работе группы AOT.ru. Эта сборка не включает в себя словарь переносов и тезаурус. LGPL-2.1

08-2022

Venetan Spellchecker (Dictionary, Thesaurus, Hyphenation, Autocorrection)

This extension contains the venetan dictionary, thesaurus, and hyphenation patterns using the spelling of (and packaged by) Mauro Trevisan, https://parnodesmentegar.wordpress.com

07-2022

Stavekontrolden - Danish Spellchecker

Spellcheck, thesaurus and hyphenation dictionaries for Danish / Stavekontrol- , synonym- og orddelingsordbøger for dansk.

06-2022

Horami (hac) Dictionary

HoramiHorami customization including setting CTL dictionary for

01-2022

Diccionario Español El Salvador 2020

Diccionario en español El Salvador, en el cual se han añadido todos los departamentos, municipios, ríos y lagos que existen en el país.

08-2020