Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / Extensions / Magyar mondatellenőrző / Releases / Magyar mondatellenőrző 1.3

Magyar mondatellenőrző 1.3 (Sep 27, 2011)

For additional information about this project, please visit the overview page .

Available downloads

lightproof-hu_HU-1.3.oxt

For All platforms (24.6 KB)

Release Notes

Tested with LibreOffice 3.3
State Final release
License LGPL-v2.1

- mértékegységek (mérföld, yard, láb, hüvelyk, °F, font súlyú, gallon, pint) átalakítása

- javított csomagnév (Magyar nyelvi ellenőrzés)

- új opciók:

- három pont

- dupla szóköz, sok szóköz

- idézőjelek, nagykötőjel

- törtek, indexek

- mínuszjel

- szóismétlés (egymást közvetlenül követő szavak)

- mértékegységek

- 2003. Március -> 2003. március: hónap neve kisbetűvel jelenik meg a javaslatban is

- javaslat: a Unikum -> nagybetűvel jelenik meg, ahogy a szövegben szerepelt

- 2005 március-júniusa már nem hibásnak jelezve

- a Unicode, a Unix most már nem hibás a névelővel sem

- illetve hogy, illetve ha vessző nélkül

- áld meg, mond el -> áldd meg, mondd el, ha a felszólítás felismerhető (mondat, tagmondathatár, esetleg "ne" szócskával bevezetve)

- jó kedvel, rossz kedvel -> jó kedvvel, rossz kedvvel

- halott róla, nem halottunk semmit -> hallott róla, nem hallottunk semmit

- C-vitamin hiány -> C-vitamin-hiány, C-vitaminhiány -> C-vitamin-hiány (minden egybeírt összetételnél)

- médiák, unszimpatikus kijelzése az opcionális stílusellenőrzésbe került

- Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér -> a többszörös helyesírási hiba kijelzése

- felsorolások kötőjele, nagykötőjele aláhúzva egybeírás esetén: -Egy -> – Egy

- 2011 július -> 2011. július (a július hiányzott az ellenőrzött hónapnevek közül)

- kellet -> kellett (*nem kellet volna, *meg kellet ezt csinálnom, *várni is kellet

Donate

LibreOffice is made available by volunteers around the globe, backed by a charitable Foundation. Please support our efforts: Your donation helps us to deliver a better product!


Legal Disclaimers and Limitations | Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0. License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License v2.0.

"LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.